Matt. 6:33

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Tervetuloa sillanrakentajien sivuille!

Kristillisen Työväen Liitto ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kristillinen järjestö, joka perustettiin Tampereella vuonna 1906 kristillisen uskon omaavien työväen ihmisten vaikutuskanavaksi.

Nykyään liitto paikallisyhdistyksineen toimii evankelioivana, yhteyttä eri tahojen välille rakentavana ja sosiaalista palvelua tekevänä yhteisönä luterilaisen kansankirkon yhteydessä.

KrTL toimii evankeliumin sanoman ja kristillisten arvojen edistäjänä sekä tekee yhteistyötä seurakuntien ja kirkon keskusten kanssa, järjestäen mm. seminaareja ja Työväen kirkkopyhä-tapahtumia.

Liitto toimii kristillisten työväenyhdistysten yhdyssiteenä.

KrTL julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Sana ja Työ-lehteä ja Joulutähti-lehteä.

Liiton perustamien säätiöiden omistamat toimintakeskukset palvelevat tarjoamalla:

tunnari.jpg