Matt. 6:33

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Yhdistysten tuleva toiminta on yhdistyksittäin.

Toiminta löytyy kunkin yhdistyksen kohdalta

verhovalikkoa napsauttamalla.